Aplinkosauga

Vykdydami savo veiklą didžiausią dėmesį skiriame mus supančiai aplinkai – žmonėms bei gamtai, tad nuolat ieškome būdų, kaip patobulinti naftos gavybos procesus. 

Naudojame ir pažangiausias bei naujausias gręžimo technologijas, kurios nesukelia šalutinio bei žalingo poveikio aplinkai.

Efektyviai panaudojame ir iš naftos išsiskiriančias dujas. Jas naudojame elektros energijai pagaminti, o ši energija suvartojama verslovėse  Taip pat šiomis dujomis apšildome verslovėse esančias patalpas. Toks efektyvus išsiskiriančių dujų panaudojimas yra  draugiškas gamtai, saugo klimatą nuo atšilimo bei neteršia oro.

Kasmet mūsų verslovėse atliekami tyrimai - paviršinio ir požeminio vandens, aplinkos oro ir dirvožemio stebėjimai, kurių rezultatai atskleidžia, jog čia išgaunama nafta neigiamos įtakos gamtai bei aplinkai neturi.