Informacija apie parengtą UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB ,,Minijos nafta", Gamyklos g. 11, LT-96001 Gargždai, tel. 8 46 405060, faks. 8 46 405055.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, 206 kab., LT-92221 Klaipėda, tel./faks. 8 46 390818, 8 46 398848.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: naftos gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje Kintų objekte.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: veiklos vystymo vietos alternatyvos analizuojamos Kintų miestelio teritorijoje, Kintų seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje, Klaipėdos apskrityje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo: Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti: Kintų seniūnijoje, Kuršių g. 17, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., LT-99358, tel. 8 441 47389 (darbo valandomis nuo liepos 10 d. iki liepos 23 d. imtinai); VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, 242 kb., LT-92221 Klaipėda, tel. 8 46 398848, faksas 8 46 390818 (darbo valandomis nuo liepos 10 d. iki liepos 23 d. imtinai).

Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. liepos 24 d. 16 val. Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciniame centre, Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., LT-99358.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, 242 kb., LT-92221 Klaipėda, faks.: 8 46 390818, el. paštas: rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.