Informacija Šilutės rajono gyventojams

INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO PAIEŠKINO GRĘŽINIO

(dujų ir naftos paieškos ordoviko ir silūro skalūnuose) MIESTALIAI – 1 GRĘŽIMO IR BANDOMOSIOS GAVYBOS ŠILUTĖS RAJONE

ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):

Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "Minijos nafta", įmonės kodas 110699717.

Gamyklos 11, LT-96002 Gargždai, tel.: 8 46 405060, faksas: 8 46 405055, elektroninis paštas: mail@minoil.lt. Generalinis direktorius Thomas M. Haselton.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Paieškinio gręžinio (dujų ir naftos paieškos ordoviko ir silūro skalūnuose) Miestaliai – 1 gręžimas ir bandomoji gavyba Šilutės rajone.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė):

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Miestalių kaime, Saugų seniūnijoje, Šilutės rajone, Klaipėdos apskrityje.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.):

UAB „Minijos nafta" planuojamai ūkinei veiklai - paieškinio gręžinio (dujų ir naftos paieškos ordoviko ir silūro skalūnuose) Miestaliai – 1 gręžimas ir bandomoji gavyba Šilutės rajone – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-02-08 raštas Nr. (4)-LV4-477).

5. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas):

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Minijos nafta" biure : Gamyklos g. 11, Gargždai, darbo dienomis 8 00 val. - 16 30 val. iki 2012 metų kovo 5 dienos; tel.: 8-46-40 50 61.

6. Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas, ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu: Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda iki 2012 metų kovo 5 dienos; tel.: 8-46-46 64 52; el. p. rastine@klrd.lt.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima iki 2012 metų kovo 5 dienos:

- LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente adresu: Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda darbo dienomis 8 00 val. - 16 30 val; tel.: 8-46-46 64 52;

- UAB „Minijos nafta" biure : Gamyklos g. 11, Gargždai, darbo dienomis 8 00 val. - 16 30 val.; tel.: 8 46 40 50 60.