Vadovybė

Thomas M.Haselton – generalinis direktorius

Virgilijus Petuška – vyriausias finansininkas

Ignas Vaičeliūnas – gamybos vadovas