Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pritarė Kintų objekto poveikio aplinkai vertinimo programai

Rugpjūčio pradžioje Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos išnagrinėjo „Minijos naftos“ šiai tarnybai pateiktą Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje – Kintų objekte – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

Valstybinė Saugomų teritorijų tarnyba, nagrinėdama PAV programą didžiausią dėmesį kreipė į tai, ar programoje numatyta ištirti, kaip galima naftos gavyba paveiktų „Natura 2000” saugomas nacionalines teritorijas, esančias šalia Kuršių marių, bei jose esančias gamtines vertybes.

Poveikio aplinkai vertinimo programai bei joje numatytiems veiksniams ištirti – žmonių sveikatai ir socialinei gerovei, gamtosaugai, oro užterštumui ir kt. –  tarnyba priekaištų neturėjo, todėl jai pritarė.

Programai dar 2007-aisiais yra pritarusios visos kompetetingos institucijos, išskyrus Šilutės rajono savivaldybę, kurios politikai programą be konkrečių argumentų ar pasiūlymų atmetė jau du kartus.

Artimiausiu metu Kintų objekto PAV programą iš naujo nagrinės ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kuris turės priimti galutinį sprendimą.

 ra-to-kopija.pdf